De toekomst van lasrookmelding

Aangezien we 80% van onze tijd besteden in gebouwen is het van groot belang dat het binnenmilieu regelmatig wordt onderzocht. Wij verrichten diverse metingen om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Vervolgens worden de resultaten aan u gepresenteerd met een bijpassend advies over de te nemen maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Een ongezond werk- of leefklimaat kan leiden tot gezondheidsklachten, een hoger verzuim of lagere productie. Aan de hand van de fijnstofmeting zal blijken hoe veilig uw directe omgeving is en hoeveel fijnstof aanwezig is in de lucht.

FeelFine

—————
FeelFine Fijnstof monitor

Fijnstof in de lucht is schadelijk voor de gezondheid. Vooral mensen met long- en hartklachten zijn er gevoelig voor. Uw (las) werkomgeving moet altijd een veilige werkomgeving zijn. Voldoet uw (las) werkomgeving aan de gestelde normen?

Blijf continu geïnformeerd, ieder moment van de dag met de fine dust sensor van FactoryLab; FeelFine. Met de door ons verzamelde data kunt u snel inspelen op piekbelasting(en) en een veilige werkomgeving garanderen.

General
Processor: 32-Bit ARM Cortex M0
LoRa Radio: SX1272
Dimensions: 124 x 84 x 24 mm

Environment
Temperature: -25 to +70 °C.
Humidity: 5 – 95%
Housing: Plastic

Communication
LoRaWan: 868 / 915 MHz
Antenna: Internal

Power          
External: 5V supply
Adapter included

On-Board Sensors
Fine Dust

PM1, PM2.5 and PM10
Range: 0 – 1000 μg/m³
Resolution: 1 μg/m³
Accuracy: ± 10%
(100 to 1000 μg/m³)

Temperature

Range: -40°C – 70°C
Accuracy: ± 0.3°C

Humidity

Range: 0%RH – 100%RH
Accuracy: ± 2% RH

Benefits

—————
Feel in control

De EU heeft in 1999 grenswaarden voor fijnstof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijnstof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Het is hoofdzakelijk fijnstof PM10 & PM2,5 en stikstofdioxide NO2 die in Nederland zorgen voor overschrijdingen van de grenswaarden. De grenswaarde per 1 januari 2010 voor de jaargemiddelde NO2 concentratie bedraagt 40 µg/m3.

  • Controle of de afzuiging werkt en dit conform richtlijn is.
  • In plaats van een incidentele meting bieden wij continue metingen.
  • Het is een Early warning systeem.
  • Het continue bieden van een gezonde werkplek.
  • Inzicht in werkzaamheden. Werkt het beter/ sneller/ veiliger.
  • Inzicht in verplaatsing van fijnstof in een ruimte.
feelfine-dash
De volgende stap

—————
Get in touch

Wilt u weten hoe een luchtonderzoek in zijn werk gaat? Neem contact op met ons. Wij informeren en adviseren u graag over uw huidige situatie en onze werkwijze. Alle metingen en inspecties worden uitgevoerd door uitsluitend gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers of partners met een daadkrachtige, no nonsens mentaliteit en kunnen snel schakelen en inspelen wanneer nodig in de verschillende marktsegmenten.

Contact ons

Leuk dat je op onze website kijkt. Stuur een berichtje om in contact te komen.