Omgevingsinformatie preciezer en betrouwbaar gemeten

 In News

Stikstof, CO2, fijnstof, in het nieuws wordt dagelijks over deze bedreigingen van onze leefomgeving bericht. Dankzij de samenwerking van IBM met regionale bedrijven zoals FactoryLab , V-ID en VitrumNet , wordt de verbeterslag in dataverzameling ingevuld.

Het doel van Internet of Environments is om te onderzoeken hoe omgevingsinformatie preciezer en betrouwbaar gemeten, gedeeld en tot waarde gemaakt kan worden ten behoeve van leefklimaat en gezondheid.

Deze fijnstof sensor is ontworpen en geproduceerd door FactoryLab uit Zwijndrecht.