Opdrachtbevestiging

Verleent hierbij aan FactoryLab BV te Zwijndrecht, opdracht tot het ter beschikking stellen van de hieronder vermelde diensten. Tevens draagt Opdrachtgever aan FactoryLab hiermee op, de aangegeven diensten overeenkomstig de standaard onderhouds- en ondersteuningsvoorwaarden te leveren. Deze opdracht heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

Op al onze aanbiedigen en/of overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. De voorwaarden kunnen ook op onze website (www.factorylab.nl) worden geraadpleegd. In onze aanbiedigen en/of overeenkomsten vastgelegde afspraken prevaleren boven de Nederland ICT Voorwaarden 2014.

Jaarlijkse kosten FeelFine platform

De prijs voor het jaarlijkse abonnement inclusief KPN LoRa connectiviteit is € 129,- per jaar.

De kosten worden jaarlijks vooruit gefactureerd. Na afloop van het eerste termijn van één jaar is het abonnement vervolgens maandelijks opzegbaar.

Condities

Facturering abonnementen: 100% naar rato tot einde van het jaar en vervolgens jaarlijks vooraf.

Alle vermelde tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, conform het prijspeil 2020 exclusief BTW en indexen.

Betaling netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

Planning van Diensten na opdracht in overleg.

Registratie formulier

Contact ons

Leuk dat je op onze website kijkt. Stuur een berichtje om in contact te komen.